Granheim Naturkompost

”Nest best i landet!” – ifølge en jordtest gjort på 21 produkter, bl.a. fra de fleste større leverandører av jord på det norske markedet. Testen ble gjort av hagebladet Norsk Hagetidend (se artikler), i samarbeid med Bioforsk Jord og Miljø og Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

 

Jord med mening

Granheim Naturkompost er en del av Granheimstiftelsen, som arbeider for å skape bærekraftige løsninger for lokalsamfunnet. Med Granheim Naturkompost tilbys en dobbel tjeneste:

  1. Kvist og hageavfall fra lokalsamfunnet kan leveres kostnadsfritt til oss.
  2. Av dette produserer vi kvalitetsjord som hagen og plantene dine trives med.

I tillegg er kompostanlegget en læringsarena der den internasjonale gruppen ungdom som studerer på Mattesonskolen med håndkraft får erfaring med produksjon av bærekraftig jord.

 

Produkt

  • Granheim Naturkompost, siktet i sekker
  • Pris per sekk: kr 60,-
  • Utkjøring i Eidsberg kommune: kr 200,- Utover det, kr 10,-/km.
  • Granheimstiftelsens kompostanlegg er under videre utvikling og høsten 2018 vil vi lansere et oppgradert produkt!

Bestilling: 95 811 141, salg@naturkompost.no

 

Betaling: 1020.21.03044

 

Kvistmottak

Kvist kan leveres gratis til kompostanlegget, Stasjonsveien 166, 1880 Eidsberg (den gamle trømborgfyllinga)

Åpningstider: fra 15. april til 1. juli og fra 20. august til 15. oktober.

  • Mandager kl. 15.00 – 17.30
  • Torsdager kl. 09.30 – 12.30

Henting av kvist innen Eidsberg kommune: kr 400,- per tilhengerlass

 

Produksjon

Sekkene med Granheim Naturkompost er resultat av en to år lang prosess. Grener fra hagene rundt om i Eidsberg kjøres gjennom vår Hammermill kvistkvern, som drives av vår trofaste Massey Ferguson. Luftig kvistmasse blandes med halm, heste- og hønsegjødsel og til slutt stenmel, og blandingen vendes med jevne mellomrom. Både betjening av kvistkvernen, sikting og sekking gjøres med håndkraft og sørger for at kvalitetsjord kan finne veien til hagene i kommunen.

 

Brukerveiledning

Granheim Naturkompost er et kompostprodukt med egenskaper som moldjord. Innblandingen av steinmel gir egenskaper som mineralblandet mold. Produktet er godt egnet både som jordforbedringsmiddel på friland og som dyrkingsmedium i potter. Mer info

 

Bilder