Brukerveiledning

Til bruk i potter har jorda noe mindre vannlagringsevne enn vekstmedier med innblanding av torv. Komposten har god balanse mellom magnesium og kalium, og inneholder mye løselig fosfor. Det meste av nitrogenet er bundet i organisk form. Ved nedbrytning av det organiske materialet, vil det bli frigjort mineralsk nitrogen (ammonium-N og nitrat-N), som plantene kan utnytte.

 

For å oppnå optimal vekst av sommerblomster og næringskrevende hagebruksvekster anbefales å tilføre noe gjødsel. Litt hønsegjødsel (for eksempel 40-50 g per 10 liter kompost), vil gi plantene en startpakke med næringstilskudd. Dersom en bruker komposten som jordforbedring – ved planting av flerårige vekster som frukttrær, prydbusker og etablering av staudebed, vil behovet for ekstra næringstilførsel være liten.